Haukotus tarttuu koiraankin – osa 1

Vieressä haukottelevan henkilön haukotus saa helposti aikaan väistämättömän tunteen haukotella itsekin. Tutkimusten mukaan haukotus tarttuu noin 45-55 % haukottelua katsoneista ihmisistä. Vuodesta 2008 on tutkittu kuinka ihmisen haukottelu vaikuttaa koiraan ja todettu, että ihmisen haukotus toden totta tarttuu myös koiraan. Koira onkin ensimmäinen laji, jolla on havaittu lajien välistä haukotuksen tarttumista. Ei mikään ihme koiran ja ihmisen pitkän ja tiiviin yhteisen historian huomioiden!

Koeasetelmat ovat vaihdelleet jonkin verran, mutta useimmiten tilanteessa on ollut läsnä ihminen, joka haukottelee. Myös nauhalta toistettu haukotuksen ääni vaikuttaisi riittävän, mutta mykistetty videokuva sen sijaan ei saanut koiria haukottelemaan. Haukotus ei ilmeisesti kuitenkaan tartu koiraan yhtä helposti kuin toiseen ihmiseen. Useimmiten on määritelty haukotuksen tarttuneen, mikäli koiran haukottelee ihmisen haukottelun yhteydessä, mutta ei kontrollitilanteen aikana. Näiden koirien osuus on vaihdellut eri tutkimuksissa 20–72 % välillä.

haukotus

Iän ja sosiaalisen suhteen vaikutus

Tutkimuksissa on selvitetty myös koiran iän ja koiran ja ihmisen välisen suhteen vaikutusta haukotuksen tarttumiseen. Esimerkiksi alle nelivuotiaisiin ihmislapsiin haukotus ei vielä tartu. Koirillakin on saatu samansuuntaisia tuloksia. Yli seitsemän kuukauden ikäiset koirat haukottelivat enemmän ihmisen haukotellessa kuin kontrollin aikana. Nuoremmat pennut taas vaikuttivat yleistävän haukottelun helpommin muuhun suun aukomiseen.

Useammissa tutkimuksissa on havaittu haukotuksen tarttuvan koiraan helpommin tutulta ihmiseltä vieraaseen verrattuna. Nuorilla 4-14 kuukauden ikäisillä ihmisen tuttuudella sen sijaan ei vaikuttanut olevan merkitystä. Tutkimuksia on vielä melko vähän ja tulokset ovat vaihtelevia. On kuitenkin esitetty, että aikuiset koirat osaavat tarkemmin tulkita ihmisten eleitä. Eräässä tutkimuksessa koirat saattoivat haukotella vieraan henkilön aukoessa suutaan kontrollitilanteessa, mutta omistajan suun aukominen ei saanut koiria haukottelemaan.

Vireystilan merkitys haukotuksen tarttumisessa

Koirat haukottelevat myös spontaanisti erilaisissa jännittävissä tai stressaavissa tilanteissa, joten tällaisessa tilanteessa haukottelua ei pidetä aidosti tarttuneina haukotuksia. Stressiä on tutkimuksissa pyritty välttämään ja arvioitu koirien mahdollista stressikäyttäytymistä koetilanteessa. Fysiologisia mittareita stressin mittaamiseen on käytetty kuitenkin vasta hyvin vähän.

Yhdessä tutkimuksessa mitattiin sykettä kokeen eri vaiheissa. Koirien syke ei vaihdellut ihmisen haukotellessa sen enempää kuin kontrollina käytettyjen suun aukomisten aikana. Myöskään niillä koirilla, joihin haukotus tarttui, syke tai sen vaihtelut eivät eronneet muista koirista, joten on arveltu ettei haukotuksen tarttuminen liittynyt stressiin. Jotta asia ei vaikuttaisi liian yksinkertaiselta, toisessa syljen kortisolipitoisuutta mittarina käytetyssä tutkimuksessa saatiin erilaisia tuloksia. Niillä koirilla, joihin haukotus oli tarttunut, syljen kortisolitaso oli kokeen aikana hieman noussut, kun taas muilla koirilla se oli laskenut. Näillä koirilla koe useimmiten alkoi ihmisen haukottelulla ja kontrolli seurasi vasta myöhemmin.

Nuorilla (4-14 kk) koirilla ihmisen haukottelulla vaikutti olevan isoon osaan pennuista rauhoittava vaikutus. 43% koirista vireystila selkeästi laski ihmisen haukottelun, mutta ei kontrollin aikana. Osa pennuista meinasi jopa nukahtaa.

Saiko pelkkä aiheesta lukeminen haukottelemaan? Tarttuiko haukottelusi sinun koiraasi? Seuraavassa osassa käsitellään sitä, miten ja miksi haukotus koiraan tarttuu.


Kirjoitus perustuu kandidaatintutkielmaani “Haukotuksen tarttuvuus ihmiseltä koiralle”.

Lähteet:
Buttner AP, Strasser R. Contagious yawning, social cognition and arousal: an investigation of the processes underlying shelter dogs’ responses to human yawns. Anim Cogn 2014
Joly-Mascheroni RM, Senju A, Shepherd AJ. Dogs catch human yawns. Biol Letter 200
Madsen EA, Persson T. Contagious yawning in domestic dog puppies (Canis lupus familiaris): the effect of ontogeny and emotional closeseness on low-level imitation in dogs. Anim Cogn 2013
Romero T, Konno A, Hasegawa T. Familiriaty bias and physiological responses in contagious yawning by dogs support link to empathy. PLoS One 2013
Silva K, Bessa J, de Sousa L. Auditory contagious yawning in domestic dogs (Canis familiaris): first evidence for social modulation. Anim Cogn 2012
Yoon JMD, Tennie C. Contagious yawning: a reflection of empathy, mimicry, or contagion? Animal Behaviour 2010